ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Δείτε το στο slideshare.net

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ


Ά  σ  κ  η  σ  η     1 Ά  σ  κ  η  σ  η     2


Π α ι χ ν ί δ ι    1 Π α ι χ ν ί δ ι    2

http://1dimagdim.blogspot.gr

http://egpaid.blogspot.com

Εμβαδο τριγώνου

Ε ορθ.τριγ.=(β υ) : 2

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Όταν θέλω να βρω το εμβαδόν σε ένα οξυγώνιο τρίγωνο, χαράσσω με το γνώμονα την κάθετο από την κορυφή του τριγώνου και αυτή η γραμμή ονομάζεται ύψος του τριγώνου.

Μόλις βρω το ύψος, για να βρω το εμβαδόν χρησιμοποιώ τον ίδιο τύπο 

Ε ορθ.τριγ.=(β υ) : 2

Όταν θέλω να βρω το εμβαδόν σε ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο, χαράσσω με το γνώμονα την κάθετο από την κορυφή του τριγώνου και αυτή η γραμμή που βγαίνει έξω από το τρίγωνο, ονομάζεται ύψος του τριγώνου.

Μόλις βρω το ύψος, για να βρω το εμβαδόν χρησιμοποιώ τον ίδιο τύπο 

Ε ορθ.τριγ.=(β υ) : 2

Δείτε πως διαμορφώνεται το ύψος του τριγώνου, ανάλογα με το είδος του ΕΔΩ .

Υπολογιστής εμβαδού τριγώνων ΚΛΙΚ

Εξασκούμαι : ΚΛΙΚ

Πηγή:http://kodikosdaskalos.blogspot.gr/2009/05/63.html

Δείτε το στο slideshare.net

[slideboom id=768090&w=425&h=370]

Γ.Φερεντίνος

Εμβαδο Παραλληλογράμμου

[slideboom id=765854&w=425&h=370]

Γιάννης Φερεντίνος

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

Για να βρούμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζουμε το μήκος με το πλάτος του (ή αλλιώς τη βάση με το ύψος).

Έτσι, αν ονομάσουμε β τη βάση και υ το ύψος, τότε το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι:

Εμβαδόν ορθ. παραλλ.= μήκος  πλάτος (ή βάση ύψος)

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΛΑΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

Για να βρούμε το εμβαδόν ενός πλάγιου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος του.

Εμβαδόν πλαγ. παραλλ.= βάση  ● ύψος

Για να βρω το ύψος, χρησιμοποιώ το γνώμονα και φέρω μια κάθετη ευθεία από την κορυφή του σχήματος.

Αυτό γίνεται γιατί αν κόψω το τρίγωνο  και το μεταφέρω στη θέση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, τότε ….

… παρατηρώ πως σχηματίζεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το οποίο έχει το ίδιο εμβαδόν με το πλάγιο παραλληλόγραμμο (γιατί έχουν το ίδιο ύψος και την ίδια βάση)


Πηγή: http://kodikosdaskalos.blogspot.gr/2009/05/62.html

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Online

ΚΛΙΚ        

ΚΛΙΚ          

ΚΛΙΚ            

ΚΛΙΚ

ΚΛΙΚ