Γεωμετρία – Περίμετρος

Περίμετροςενός γεωμετρικού σχήματος(κανονικού ή όχι πολυγώνου)είναι το άθροισμα του μήκους των πλευρών του(το γύρω γύρω)

Δύο διαφορετικά σχήματα είναι ισοπεριμετρικά όταν έχουν την ίδια περίμετρο.
π. χ. ένα τετράγωνο με πλευρά 3 εκ έχει περίμετρο 12 εκ. Το ίδιο και ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 4 εκ κλπ
ΠΡΟΣΕΞΕ: Για να υπολογίσεις την περίμετρο ενός σχήματος θα πρέπει τα μήκη των πλευρών να είναι εκφρασμένα όλα στην ίδια μονάδα μέτρησης.

«ΘΑΛΗΣ»: Διαδικτυακή Εφαρμογή Δημιουργίας Φύλλων Ασκήσεων Αριθμητικής

«ΘΑΛΗΣ»: Διαδικτυακή Εφαρμογή Δημιουργίας Φύλλων Ασκήσεων Αριθμητικής

Καλωσορίσατε στο ΘΑΛΗ! Ο Θαλής είναι ένα πρόγραμμα αυτοματοποιημένης δημιουργίας φύλλων ασκήσεων με πράξεις αριθμητικής των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Δημιουργείστε μοναδικές ασκήσεις με πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση και εκτυπώστε τις σε λίγα δευτερόλεπτα!

ΚΛΙΚ ΣΤΗΥΝ ΕΙΚΟΝΑ