ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και αριθμό παικτών και δείξτε με τα βελάκια του πληκτρολογίου σας ποιο κλάσμα είναι ισοδύναμο με εκείνο που εμφανίζεται στο κέντρο.

http://delta1kids.blogspot.gr

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Πώς συγκρίνουμε ετερώνυμα κλάσματα

  • Ετερώνυμα κλάσματα με ίδιο αριθμητή
Μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει το μικρότερο παρονομαστή.
Παράδειγμα

  • Ετερώνυμα κλάσματα με διαφορετικό αριθμητή
Α΄ τρόπος
Μετατρέπουμε τα ετερώνυμα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και τα συγκρίνουμε.

Παράδειγμα

Θέλουμε να συγκρίνουμε τα κλάσματα

Μετατρέπουμε τα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς:

Άρα…
Β΄ τρόπος
Μετατρέπουμε τα ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα και τα συγκρίνουμε.
Για να φρεσκάρεις τη μνήμη σου κοίταξε εδώ πώς γίνεται η μετατροπή.