ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και αριθμό παικτών και δείξτε με τα βελάκια του πληκτρολογίου σας ποιο κλάσμα είναι ισοδύναμο με εκείνο που εμφανίζεται στο κέντρο. http://delta1kids.blogspot.gr

πηγή: http://eclass31.weebly.com ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Πώς συγκρίνουμε ετερώνυμα κλάσματα Ετερώνυμα κλάσματα με ίδιο αριθμητή Μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει το μικρότερο παρονομαστή. Παράδειγμα Ετερώνυμα κλάσματα με διαφορετικό αριθμητή Α΄ τρόπος Μετατρέπουμε τα ετερώνυμα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και τα συγκρίνουμε. Παράδειγμα Θέλουμε να συγκρίνουμε τα κλάσματα Μετατρέπουμε τα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς: Άρα… Β΄ τρόπος Μετατρέπουμε τα ετερώνυμα κλάσματα σε […]

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΛΙΚ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

συνεχίστε την αναζήτηση »