Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Μια καταπληκτική παρουσίαση από το δάσκαλο

Γιάννη Σουδιά.

Πολλά, πολλά ευχαριστώ για τις όμορφες παρουσιάσεις

[slideboom id=589785&w=425&h=370]