ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

κλικ στην εικόνα για να κάνεις εξάσκηση στα μέρη του λόγου

από

http://xeroles.weebly.com

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

syndesmoi

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

για να διαβάσετε για τους συνδέσμους από την ιστοσελίδα του Θεόδωρου Αρβανιτίδη

http://users.sch.gr/theoarvani/

 

Επίθετα σε -ης -ης -ες

[slideboom id=633749&w=425&h=370]

Δείτε το στο slideshare.net

Eπίθετα σε –ής, -ής –ές : 

ΑΣΚΗΣΗ 1 (άσκηση συμπλήρωσης κενών)

ΑΣΚΗΣΗ 2 (άσκηση συμπλήρωσης κενών)

ΑΣΚΗΣΗ 3 (πολλαπλής επιλογής)

Πηγή:http://delta1kids.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8814.html

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΑ

http://users.sch.gr/chrysantor/hotpot/diethnis2/diethnis2.htm

Ευθύς Λόγος

Ευθύς λέγεται ο λόγος  μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου άμεσα, δηλαδή έτσι ακριβώς όπως τα είπε. Π.χ:
– Θα φύγω σε λίγο.
– Γιατί;
– Θυμήθηκα πως έχω κάποια δουλειά.
– Εντάξει, τα λέμε άλλη φορά.

Πλάγιος λόγος

Πλάγιος λόγος λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου έμμεσα, δηλαδή όχι ακριβώς όπως τα είπε αλλά όπως μας τα μεταφέρει ένα τρίτο πρόσωπο. Π.χ.:
Ο Γιάννης τον ρώτησε γιατί φεύγει.
Εκείνος απάντησε πως έχει κάποια δουλειά.

Για να μετατρέψουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο:

  1. Προσθέτουμε τα ονόματα των προσώπων,
  2. Βάζουμε συνδέσμους για να ενώσουμε τις προτάσεις
  3. Χρησιμοποιούμε ρήματα όπως “ρώτησε”, “απάντησε”, “είπε” κ.ά.
  4. Αλλάζουμε το πρόσωπο των ρημάτων από πρώτο σε τρίτο.
  5. Παραλείπουμε τις παύλες.

Π.χ.:

Ευθύς λόγος: – Έχεις πολλή δουλεία;
Πλάγιος λόγος: Ο Δημήτρης τον ρώτησε αν έχει πολλή δουλειά.

“ο Δημήτρης”, “τον” (δηλαδή αυτόν) >>> μπαίνουν τα πρόσωπα
“αν” >>> μπαίνει ο σύνδεσμος που ενώνει τις προτάσεις
“ρώτησε” >>> το ρήμα που χρησιμοποιούμε
το ρήμα “έχεις” >>> μπαίνει σε τρίτο πρόσωπο “έχει”

Προσοχή:

Στον ευθύ λόγο τα λόγια ενός προσώπου μπορεί να είναι μέσα σε εισαγωγικά («»), ενώ προηγείται διπλή τελεία (:). Στην περίπτωση αυτή όταν μετατρέπουμε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο, παραλείπουμε τα εισαγωγικά και τη διπλή  τελεία, ενώ κάποιες λέξεις μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το νόημα. Π.χ.:
Ευθύς λόγος: Ο δάσκαλος είπε: «Ανοίξτε τα βιβλία σας».
Πλάγιος λόγος: Ο δάσκαλος είπε ν’ ανοίξουν τα βιβλία τους.

 Πηγή:e τάξη

http://users.sch.gr/parantoniou/site/glwssa/grammar_euthus_plagios_logos.html

Επίθετα σε: -ων,-ουσα,-ον και σε: -ύς,-εία,-ύ από τον Κώστα Μεσάζο.

Επίθετα σε: -ων,-ουσα,-ον και σε: -ύς,-εία,-ύ

                           ΕΠΙΘΕΤΑ  ΣΕ:  -ων, -ουσα, -ον
Ο δήμαρχος άκουσε με προσοχή τις ενδιαφέρουσες απόψεις των μικρών μαθητών.
Αρρώστησε και τον μετέφεραν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Με τις παραπάνω καταλήξεις είχαμε τις μετοχές ενεστώτα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 
Ορισμένες από αυτές διατηρούνται  σήμερα ως επίθετα ειδικής κατηγορίας.

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Ονομ
ο     ενδιαφέρων
η    ενδιαφέρουσα
το   ενδιαφέρον
Γεν.
του ενδιαφέροντος
της ενδιαφέρουσας
του ενδιαφέροντος
Αιτ.
τον ενδιαφέρων
την ενδιαφέρουσα
το   ενδιαφέρον
Κλητ.
ενδιαφέρων
       ενδιαφέρουσα
       ενδιαφέρον
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Ονομ
οι     ενδιαφέροντες
οι     ενδιαφέρουσες
τα    ενδιαφέροντα
Γεν.
των ενδιαφερόντων
των ενδιαφερουσών
των ενδιαφερόντων
Αιτ.
τους ενδιαφέροντες
τις   ενδιαφέρουσες
τα    ενδιαφέροντα
Κλητ.
ενδιαφέροντες
       ενδιαφέρουσες
        ενδιαφέροντα
  
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται τα επίθετα: ο πρωτεύων, ο επείγων,ο δευτερεύων, ο ιδιάζων, ο υπάρχων, ο μέλλων,ο απών,ο συμφέρων,ο εξέχων,ο πρέπων,ο παρών,ο επιλαχών κ.α.
                 
   
                  ΕΠΙΘΕΤΑ  ΣΕ:  -ύς, -εία, -ύ

Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της θεομηνίας.
Οι μαθητές μέτρησαν σωστά τις αμβλείες γωνίες.
Ο γιατρός του έγραψε αντιβιοτικό ευρέος φάσματος.

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Ονομ.
ο     ευρύς
η     ευρεία
το    ευρύ
Γεν.
του ευρέος/ευρύ
της  ευρείας
του  ευρέος/ευρύ
Αιτ.
τον ευρύ
την  ευρεία
το    ευρύ
Κλητ.
ευρύ
       ευρεία
        ευρύ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Ονομ.
οι       ευρείς
οι      ευρείες
τα    ευρέα
Γεν.
των   ευρέων
των  ευρειών
των ευρέων
Αιτ.
τους  ευρείς
τις    ευρείες
τα    ευρέα
Κλητ.
   ευρείς
        ευρείες
        ευρέα
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται τα επίθετα: βαρύς, βραχύς, ευθύς, ταχύς, οξύς, θρασύς, αμβλύς,τραχύς κ.α.  
Π  ΡΟ  Σ Ο Χ Η !!!!
 Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ (όπως ευθύς): ο ευθύς, τον ευθύ, η ευθεία, το ευθύ , προσοχή στη γενική: του ευθύ ή και του ευθέος (αλλά όχι το αρχ.”ευθέως”), της ευθείας 
Ονομαστική (και αιτ.)πληθυντικού: οι ευθείς (αρσ. και θηλ.), τα ευθέα 
Γενική πληθυντικού: των ευθέων (αρσ. και ουδ.) των ευθειών (θηλ.)
Το πλατύς δεν ανήκει σε αυτήν την ομάδα επιθέτων.
Το ουσιαστικό οξύ έχει διαφορετική γενική: του οξέως (π.χ.νιτρικό οξύ).
“Οι συνέπειες του οξέος εμφράγματος”, αλλά “Οι ιδιότητες του υδροχλωρικού οξέως”.
Δημιουργός: ΚΩΣΤΑΣ  ΜΕΣΑΖΟΣ