Μια καταπληκτική παρουσίαση από το δάσκαλο Γιάννη Σουδιά. Πολλά, πολλά ευχαριστώ για τις όμορφες παρουσιάσεις

Ρωμέικα Οικόσημα (Byzantine Heraldry) Οικόσημα αυτοκρατορικών οικογενειών (Imperial families’ coats of arms) Ραγκαβέ (Rangave) (Μιχαήλ Ραγκαβές 811-813) Aργυροί (Argyros) (Ρωμανός Γ’ Αργυρός 1028-1034) Δούκες (Ducas) (Δυναστεία Δουκών 1059-1087) Κομνηνοί (Komnenos) (Ισαάκιος 1057-1059 , Δυναστεία Κομνηνών 1081-1185) Άγγελοι (Angelos) (Δυναστεία Αγγέλων 1185-1204) Λασκαρείς (Lascaris)  (δυναστεία Λασκάρεων 1204-1261) Βατάτζηδες (Vatatzes) (Ιωάννης Γ’ Βατάτζης 1222-1254) Μεγάλοι Κομνηνοί (Great […]

συνεχίστε την αναζήτηση »