«Φίλοι για πάντα» – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτό που μου αρέσει σε εσένα είναι…

Τα παιδιά σε ζευγάρια έγραψαν ποιο είναι το χαρακτηριστικό εκείνο που τους αρέσει στον διπλανό τους. Μετά τον ζωγράφισαν. Όσοι ήθελαν το παρουσίασαν στην τάξη. Χιούμορ, αλήθειες, ιδιαίτερα

 » Διαβάστε περισσότερα