Αρχεία για Ιούλιος 2019

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕRASMUS+ Το παρόν άρθρο συντάχτηκε από τη διευθύντρια του σχολείου και την ομάδα των δασκάλων που συμμετείχαν στο έργο.