Αρχεία για 4 Μαΐου 2019

Για το  πρόγραμμα <ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΚΛΙΜΑ> στο οποίο συμμετέχουν οι τάξεις ΣΤ1 και Δ΄, οι μαθητές της ΣΤ1 σχεδίασαν ένα σύμβολο για να εκφράσουν με μια εικόνα την παρουσία και δράση του σχολείου τους.