Αρχεία για 14 Φεβρουαρίου 2019

ανακύκλωση ηλεκτρικών&ηλεκτρονικών συσκευών Φέρνουμε στο σχολείο και ανακυκλώνουμε στον ειδικό κάδο ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που μας είναι πλέον άχρηστες. Μην το κρατάς μυστικό, πες στο σε όλους, άλλαξε φάση …μπες ςτη δράση!!!