Αρχεία για 15 Μαΐου 2014

«Τη Δευτέρα 12 Μάη η κοινωνική λειτουργός του σχολείου μας Ηρώ Κατσιφλώρου παρουσίασε σε παιδαγωγική συνάντηση των διευθυντών δημοτικών σχολείων της 4ης περιφέρειας Α΄ Αθήνας οργανισμούς και υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν μαθητές-γονείς και εκπαιδευτικούς. Παρακάτω παρατίθενται οι 25 δομές και μια σύντομη παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρουν.»