Αρχεία για 26 Απριλίου 2014

Εκφράζομαι με ακρίβεια Όνομα:______________ Εμπλούτισε τις παρακάτω προτάσεις μ’ επιρρήματα (τροπι­κά , πώς; ). α) Ο ήλιος ξεπετάχτηκε από τα σύννεφα ________________________________________________ β) Ο κόκορας περπατούσε στο κοτέτσι. _______________________________________________ γ) Η μάνα έτρεχε πίσω από το παιδάκι της ________________________________________________ δ) Ο ιερέας βγήκε από την ωραία πύλη ________________________________________________ ε) Το κυματάκι χτυπούσε πάνω στα καθαρά […]