Επίθετα σε: -ων,-ουσα,-ον και σε: -ύς,-εία,-ύ

                           ΕΠΙΘΕΤΑ  ΣΕ:  -ων, -ουσα, -ον
Ο δήμαρχος άκουσε με προσοχή τις ενδιαφέρουσες απόψεις των μικρών μαθητών.
Αρρώστησε και τον μετέφεραν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Με τις παραπάνω καταλήξεις είχαμε τις μετοχές ενεστώτα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 
Ορισμένες από αυτές διατηρούνται  σήμερα ως επίθετα ειδικής κατηγορίας.

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Ονομ
ο     ενδιαφέρων
η    ενδιαφέρουσα
το   ενδιαφέρον
Γεν.
του ενδιαφέροντος
της ενδιαφέρουσας
του ενδιαφέροντος
Αιτ.
τον ενδιαφέρων
την ενδιαφέρουσα
το   ενδιαφέρον
Κλητ.
ενδιαφέρων
       ενδιαφέρουσα
       ενδιαφέρον
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Ονομ
οι     ενδιαφέροντες
οι     ενδιαφέρουσες
τα    ενδιαφέροντα
Γεν.
των ενδιαφερόντων
των ενδιαφερουσών
των ενδιαφερόντων
Αιτ.
τους ενδιαφέροντες
τις   ενδιαφέρουσες
τα    ενδιαφέροντα
Κλητ.
ενδιαφέροντες
       ενδιαφέρουσες
        ενδιαφέροντα
  
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται τα επίθετα: ο πρωτεύων, ο επείγων,ο δευτερεύων, ο ιδιάζων, ο υπάρχων, ο μέλλων,ο απών,ο συμφέρων,ο εξέχων,ο πρέπων,ο παρών,ο επιλαχών κ.α.
                 
   
                  ΕΠΙΘΕΤΑ  ΣΕ:  -ύς, -εία, -ύ

Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της θεομηνίας.
Οι μαθητές μέτρησαν σωστά τις αμβλείες γωνίες.
Ο γιατρός του έγραψε αντιβιοτικό ευρέος φάσματος.

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Ονομ.
ο     ευρύς
η     ευρεία
το    ευρύ
Γεν.
του ευρέος/ευρύ
της  ευρείας
του  ευρέος/ευρύ
Αιτ.
τον ευρύ
την  ευρεία
το    ευρύ
Κλητ.
ευρύ
       ευρεία
        ευρύ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Ονομ.
οι       ευρείς
οι      ευρείες
τα    ευρέα
Γεν.
των   ευρέων
των  ευρειών
των ευρέων
Αιτ.
τους  ευρείς
τις    ευρείες
τα    ευρέα
Κλητ.
   ευρείς
        ευρείες
        ευρέα
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται τα επίθετα: βαρύς, βραχύς, ευθύς, ταχύς, οξύς, θρασύς, αμβλύς,τραχύς κ.α.  
Π  ΡΟ  Σ Ο Χ Η !!!!
 Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ (όπως ευθύς): ο ευθύς, τον ευθύ, η ευθεία, το ευθύ , προσοχή στη γενική: του ευθύ ή και του ευθέος (αλλά όχι το αρχ.»ευθέως»), της ευθείας 
Ονομαστική (και αιτ.)πληθυντικού: οι ευθείς (αρσ. και θηλ.), τα ευθέα 
Γενική πληθυντικού: των ευθέων (αρσ. και ουδ.) των ευθειών (θηλ.)
Το πλατύς δεν ανήκει σε αυτήν την ομάδα επιθέτων.
Το ουσιαστικό οξύ έχει διαφορετική γενική: του οξέως (π.χ.νιτρικό οξύ).
«Οι συνέπειες του οξέος εμφράγματος», αλλά «Οι ιδιότητες του υδροχλωρικού οξέως».
Δημιουργός: ΚΩΣΤΑΣ  ΜΕΣΑΖΟΣ


Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση