Αρχεία για 24 Μαρτίου 2014

Επίθετα σε: -ων,-ουσα,-ον και σε: -ύς,-εία,-ύ                            ΕΠΙΘΕΤΑ  ΣΕ:  -ων, -ουσα, -ον Ο δήμαρχος άκουσε με προσοχή τις ενδιαφέρουσες απόψεις των μικρών μαθητών. Αρρώστησε και τον μετέφεραν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Με τις παραπάνω καταλήξεις είχαμε τις μετοχές ενεστώτα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  Ορισμένες από αυτές διατηρούνται  σήμερα ως επίθετα ειδικής κατηγορίας. […]