Αρχεία για 13 Φεβρουαρίου 2014

Τα μαθηματικά είναι ένας τομέας όπου τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να δυσκολευτούν. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι οι σύνθετες γλωσσικές πληροφορίες και όροι που εμπεριέχουν οι εκφωνήσεις, η συμβολική γλώσσα που χρησιμοποιείται πχ. σύμβολα πράξεων, οι δυσκολίες στο χωρικό και χρονικό προσανατολισμό, η αδυναμία να απομνημονεύουν και να ακολουθούν […]

Τα αετουδάκια ήταν κουλούρια που έφτιαχναν στην Σμύρνη την Πρωτοχρονιά. Είχαν μια ξύλινη σφραγίδα την οποία πατούσαν πάνω στη ζύμη και έβγαινε ο δικέφαλος αετός. Τέλος στα δυο μάτια έβαζαν γαρύφαλλο. Ήμαστε πολύ τυχεροί γιατί η κυρία Μαρία, η καθηγήτρια των Αγγλικών έχει μια τέτοια σφραγίδα την οποία είχε φέρει από την Σμύρνη το ’22 η […]