Αρχεία για 7 Ιανουαρίου 2014

Κάρτες με τους αριθμούς 1-10 σε μέγεθος Α5 (μισή Α4 σελίδα) που μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο της τάξης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλη την διάρκεια της χρονιάς βοηθώντας τα νήπια να είναι σε συνεχή επαφή με τους αριθμούς αλλά και την νηπιαγωγό να παίζει με τα παιδιά διάφορα παιχνίδια με τα γράμματα. Αριθμοί 1-10 για […]