Αρχεία για 27 Ιουλίου 2013

Οι Έλληνες στρατιώτες εκπληρώνοντας τα όνειρα της φυλής να ενώσουν κάτω από ένα έθνος-κράτος όλους τους Έλληνες, βάδιζαν στις ερήμους της κεντρικής Μικράς Ασίας, εκείνο τον καταραμένο Αύγουστο του 1922. Δεν ήξεραν που πήγαιναν, την στιγμή που ο ανεφοδιασμός για τα αναγκαία ήταν προβληματικός, οι στρατιώτες δεν είχαν τροφή και τα πυρομαχικά ήταν περιορισμένα. Δύο […]