ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ


ΕΥΡΩΠΗ

Μάθε τις χώρες της Ευρώπης

Πόσο καλά τις έμαθες;

Μάθε τις πρωτεύουσες των κρατών

Πόσο καλά τις έμαθες;

Χώρες της Ευρώπης

Χώρες της Ευρώπης

Οροσειρές

Ποτάμια

Θάλασσες


ΑΦΡΙΚΗ

Μάθε τα κράτη της Αφρικής

Πόσο καλά τα έμαθες

Μάθε τις πρωτεύουσες των κρατών

Μαθαίνω τις χώρες του κόσμου