ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ

Πηγή:http://3dim-megar.att.sch.gr
Ασκήσεις για την Ε΄τάξη
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(1)
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(2)
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(3)
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(4)
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(5)-Επαναληπτικό
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(6)-Επαναληπτικό
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(7)
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(8)-Επαναληπτικό

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(9)-Επαναληπτικό

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(10)-Επαναληπτικό

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(11)-Επαναληπτικό

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης(12)-Επαναληπτικό
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (13)- Επαναληπτικό
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (13)- Επαναληπτικό

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (14)- Επαναληπτικές ασκήσεις

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (15)- Επαναληπτικές ασκήσεις
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (16)- Επαναληπτικές ασκήσεις

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (17)- Επαναληπτικές ασκήσεις

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (18)- Επαναληπτικές ασκήσεις

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (19)- Επαναληπτικές ασκήσεις

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (20)- Επαναληπτικές ασκήσεις

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (21)- Επαναληπτικές ασκήσεις

Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (22)- Επαναληπτικές ασκήσεις

Ασκήσεις  επαναληπτικές
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (23)- Επαναληπτικές ασκήσεις
Ασκήσεις  επαναληπτικές
Ν.γλώσσα Ε΄Τάξης (24)- Επαναληπτικές ασκήσειςΑσκήσεις επανάληψης για τη γλώσσα online
Φύλλα εργασιών για τη γλώσσα (word)
Ασκηση σχηματισμού του αορίστου online

Πηγή:http://3dim-megar.att.sch.grΑπρόσωπα ρήματα 10
2 Ασκήσεις – Αντωνυμίες 19
3 Ασκήσεις – Άρθρα 11
4 Ασκήσεις – Αριθμητικά 11
5 Ασκήσεις – Αριθμητικά, Προθέσεις, Σύνθετες Λέξεις 22
6 Ασκήσεις – Ενεργητική & Παθητική Σύνταξη 8
7 Ασκήσεις – Επίθετα, Ρήματα, Εγκλίσεις 22
8 Ασκήσεις – Ομώνυμα, Παρώνυμα, Συνώνυμα, Ταυτόσημα, Αντίθετα 54
9 Ασκήσεις – Ουσιαστικά 15
10 Ασκήσεις – Ουσιαστικά, Επίθετα, Ρήματα 29
11 Ασκήσεις – Προτάσεις, Άρθρα, Μετοχές, Επιθετα 15
12 Ασκήσεις – Προτάσεις, Ομώνυμα & Παρώνυμα, Αντωνυμίες & Άρθρα, Ευθύς & Πλάγιος Λόγος 10
13 Ασκήσεις – Ρήματα 12
14 Ασκήσεις – Ρήματα, Αντωνυμίες, Δευτερεύουσες Προτάσεις 8
15 Ασκήσεις – Ρήματα, Μετοχές, Επιρρήματα, Επίθετο Πολύς 15
16 Ασκήσεις – Ρηματικές & Ονοματικές Φράσεις, Ανεξάρτητες & Εξαρτημένες Προτάσεις, Πολύς πολλή πολύ 10
17 Βιβλιοπαρουσίαση 8
18 Ενεργητική & Παθητική Σύνταξη
19 Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 11
20 Επαναληπτικές Ασκήσεις 2

Γραμματική Ε΄ τάξης

1. 15.
2. 16.
3. 17.
4. 18.
5. 19.
6. 20.
7. 21.
8. 22.
9. 23.
10. 24.
11. 25.
12. 26.
13. 27.
14. 28.