Γ’ Δημοτικού

Σύνθετες λέξεις

Σύνθετες είναι οι λέξεις που γίνονται από άλλες(απλές) αν τις ενώσουμε.
Π.χ. ανοίγω + κλείνω = ανοιγοκλείνω. Οι απλές λέξεις που ενώνονται για να φτιάξουν τη σύνθετη λέξη, λέγονται συνθετικά. Τα συνθετικά πολλές φορές ενώνονται  με το <<ο>> που λέγεται συνδετικό φωνήεν.Π.χ. αναβοσβήνω = ανάβω(πρώτο συνθετικό) + σβήνω(δεύτερο

συνθετικό)

Απλή είναι κάθε λέξη που δεν είναι σύνθετη.

Άρθρα, ουσιαστικά, ρήματα
Άρθρα και ουσιαστικά
Ουσιαστικά
Ρήματα, άρθρα
Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα
Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα
Ρήματα, ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός
Παράγωγα ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός
Άρθρα, γενική ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών
Ρήματα, πτώσεις ουσιαστιικών, κλίσεις ουσιαστικών
Τις, της, γενική ενικού – πληθυντικού, ενεργητική – παθητική μετοχή
Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, κλίση ουσιαστικών
Συλλαβισμός, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, της – τις, τον – των, άρθρα, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται, μετοχές
Κλίση παρατατικού – αορίστου, ενικός – πληθυντικός
Προσωπικές αντωνυμίες
Οριστικό – αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία
Ρήματα από παθητική σε ενεργητική φωνή, καταλήξεις
Γενική ενικού, ενικός – πληθυντικός, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται,-νται επίθετα, αόριστες αντωνυμίες
Αντίθετες λέξεις, κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις
Οριστικό άρθρο, επίθετα, ενικός- πληθυντικός ρημάτων
Καταλήξεις, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών, κλίση ενεστώτα – αορίστου ρημάτων
Φράσεις από ενικό σε πληθυντικό, ενεστώτας ρημάτων, Υ-Ρ-Α
Οριστικό-αόριστο άρθρο, διάκριση ουσιαστικών επιθέτων ρημάτων
προσωπικές-δεικτικές –αόριστες-ερωτηματικές αντωνυμίες
Κατάληξη ρημάτων –τε,-ται, ενεργητική –παθητική φωνή
Πτώσεις ουσιαστικών, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά, κλίση ενεργητικής – παθητικής
Καταλήξεις ρημάτων, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, διάκριση ρημάτων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, ενικός – πληθυντικός προτάσεων
Ενικός-πληθυντικός ουσιαστικών, παράγωγα ρήματα σε –εύω,-αίνω, οξύτονα, παροξύτονα, προπαροξύτονα ουσιαστικά
Ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα, κύρια ονόματα
Απόστροφος μες, μέσ’
Αιτιατική ενικού-πληθυντικού, κύρια ονόματα
Μέρες-μήνες, ενικός-πληθυντικός
Παύλα-ερωτηματικό-τελεία, αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία
Αφαίρεση, αποκοπή, έκθλιψη
Ουσιαστικά
Πώς γράφω ένα γράμμα
Έκθλιψη-αφαίρεση-αποκοπή, κύρια – κοινά
Το ή τον, τη ή την, παύλα-τελεία-ερωτηματικό-ενωτικό
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, Σύνθετες λέξεις
Υποκοριστικά-μεγενθυντικά
Διάκριση ουσιαστικού, ρήματος, επιθέτου, αντίθετες λέξεις
Οικογένειες λέξεων
Παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά
Κλίση ουσιαστικών, σημεία στίξης
Επίθετα, μετοχές παθητικής φωνής
Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, σύνθεση προτάσεων

Ασκήσεις Επανάληψης


Κλίση ουσιαστικών-σημεία στίξης
Δεικτικές αντωνυμίες – συλλαβισμός, ρήματα
Άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων
Ρήματα, ενικός-πληθυντικός, σύνθετες λέξεις
Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, Χρονική αντικατάσταση, υποκοριστικά
Ρήματα
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων
Παραγωγή ουσιαστικών, πληθυντικός ουσιαστικών, ενικός πληθυντικός.
Άρθρο, γένη ουσιαστικού, καταλήξεις ουσιαστικών
Ρήματα παρατατικός-αόριστος, επίθετα, υποκείμενα
Ρήματα, καταλήξεις ουσιαστικών
Ουσιαστικά, κλίση ουσιαστικών
Ρήματα ενικός-πληθυντικός
Πτώσεις ουσιαστικών
Ορθογραφία, ρήματα παθητικής φωνής
Κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών
Ενεργητική – παθητική φωνή
Καταλήξεις ρημάτων – ρήματα
Ρήματα παθητικής φωνής, μετοχές
Ρήματα, ενεργητική – παθητική φωνή
Ορθογραφία, ρήματα , επίθετα
Επίθετα, ρήματα
Ενικός – πληθυντικός, ρήματα
Συζυγίες, ενεστώτας παρατατικός αόριστος, αντίθετα
Αντίθετα , συνώνυμα, ρήματα
Μη – μην, επιρρήματα, ρήματα παθητικής φωνής
Για, ουσιαστικά, χρονική αντικατάσταση
Ενικός – πληθυντικός ρημάτων, παρατατικός
Αντίθετα, ρήματα, ουσιαστικά
Που, πως, ενικός –πληθυντικός
Βαθμοί επιθέτου, ρήματα, καταλήξεις
Ασύνδετο σχήμα, πληθυντικός
Ρήματα ενικός – πληθυντικός, χρόνοι ρημάτων, χρονική αντικατάσταση
Προσωπικές αντωνυμίες, που – πως
Επιφωνήματα, χρονική αντικατάσταση
Σχηματισμός προτάσεων, ρήματα στον ενεστώτα
Παρομοιώσεις
Κόμμα, ρήματα σε αόριστο – υπερσυντέλικο
Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός
Σημεία στίξης
Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών
Ορθογραφία, συνώνυμα, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών
Σύνθετες λέξεις, ενεργητική – παθητική φωνή
Κυριολεξία – μεταφορά, ενεστώτας παρατατικός αόριστος
Κλίση β΄συζυγίας ενεργητική

Ν.γλώσσα Γ΄τάξης(1)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(2)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(3)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(4)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(5)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(6)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(7)
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(8)-Επιστροφή στα θρανία
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(9)-Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(10)-Δημοτικό σχολείο Τρικάλων Ημαθίας
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(11)-Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(12)-Αγαπητό μου ημερολόγιο
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(13)-Η φίλη μας η Αργυρώ
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(14)-Τα παιδικά μου παιχνίδια
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(15)-Στη νέα μας γειτονιά
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(16)-Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(17)-Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε
Ν.Γλώσσα Γ΄τάξης(18)-Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο

Το βιβλίο της Γραμματικής
Έκθεση
Επαναληπτικό Πάσχα Ασκήσεις γραμματικής

Τι είναι Έκθεση

Πως γράφουμε μια Έκθεση
Πρόλογος
Κυρίως Θέμα
Επίλογος
Παράδειγμα σχεδιαγράμματος με πρόλογο – κυρίως θέμα – επίλογο
Τι πρέπει να προσέξω για να γράψω μια Έκθεση
Γενικές οδηγίες για την έκθεση
Πηγή:http://3dim-megar.att.sch.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *