Β’ Δημοτικού

ΓΛΩΣΣΑ Β’

Αλφάβητο
Δίψηφα φωνήεντα
Που-πού, πως-πώς, η – ή
Τονισμός – Καταλήξεις
Διαλυτικά
Υποκοριστικά
Επαναληπτικές Ασκήσεις / Τονισμός
Αλφαβητική σειρά
Που-πού, πως-πώς, η – ή / Διαλυτικά / Δίψηφα
Συλλαβισμός / Αλφαβητική σειρά
Ενικός Πληθυντικός Αριθμός
Συλλαβισμός
Συγγενικές λέξεις
Κανόνες συλλαβισμού
Συλλαβισμός / Υποκοριστικά
Κύρια ονόματα
Σημεία στίξης / Κύρια ονόματα
Τονισμός
Απόστροφος / Κύρια ονόματα
Συλλαβισμός / Τονισμός
Αντίθετα
Σύνθετες λέξεις
Αντίθετα / Σύνθετες λέξεις
Αντίθετα / Αλφαβητική σειρά / Συλλαβισμός
Τονισμός / Σύνθετες λέξεις / Αντίθετα
Ουσιαστικά
Άρθρα / Γένη Ουσιαστικών
Πτώσεις Ονομάτων
Ορθογραφία ουσιαστικών
Καταλήξεις ουσιαστικών / Ενικός – Πληθυντικός / Γένη
Κλίση άρθρου / Κλίση αρσενικών σε –ης
Κλίση αρσενικών σε –ης
Κλίση αρσενικών σε –ης
Κλίση αρσενικών σε –ος
Κλίση αρσενικών σε –ος
Κλίση αρσενικών σε –ας
Παρομοιώσεις
Κλίση θηλυκών σε –α
Κλίση θηλυκών σε –η
Κλίση ουδετέρων σε –ο
Κλίση ουδετέρων σε –ο
Κλίση ουδετέρων σε –ι
Κλίση ουδετέρων σε –ι
Κλίση ουδετέρων σε –ι
Ρήματα
Παραγωγή ρημάτων
Κλίση ρημάτων – Ενεστώτας
Ορθογραφία ρημάτων
Κλίση ρημάτων – Ενεστώτας
Ενεστώτας ρημάτων σε –ω
Οι χρόνοι του ρήματος
Ενεστώτας σε –ω και -ώ
Παρατατικός
Παρατατικός / Ενικός – πληθυντικός
Ενικός – πληθυντικός / Ενεστώτας – παρατατικός
Καταλήξεις ρημάτων
Ενεστώτας – παρατατικός
Αόριστος
Ενεστώτας – παρατατικός
Επαναληπτικό Χριστουγέννων (γραμματική)
Επίθετα
Επίθετα σε –ος, -α, -ο / -ος, -ια, -ο
Καταλήξεις ρημάτων / αντίθετα / Ενικός – πληθυντικός
Σύνθετες λέξεις/ Ενικός – πληθυντικός/ Άρθρα – Καταλήξεις ουσιαστικών
Ορθογραφία ρημάτων/ Ενεστώτας – Παρατατικός- Αόριστος
Εξακολλουθητικός Μέλλοντας
Χρόνοι ρήματος / Ενικός – πληθυντικός
Στιγμιαίος Μέλλοντας
Εξακολλουθητικός – Στιγμιαίος μέλλοντας/ Ορθογραφία ρημάτων
Χρονική Αντικατάσταση
Άρθρα της ή τις, τον ή των
Αντίθετα/ Ενικός – πληθυντικός/ Άρθρα – καταλήξεις ουσιαστικών
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
Κλίση ρημάτων
Κλίση ρημάτων/ Κλίση ουσιαστικών
Ορθογραφία λέξεων/ Διαχωρισμός ουσιαστικών- επιθέτων – ρημάτων
Παθητική φωνή – Ενεστώτας
Παθητική φωνή – Ενεστώτας
Παθητική φωνή / Καταλήξεις –ται, -τε
Παθητική φωνή – παρατατικός
Παθητική φωνή – Ενεστώτας – Παρατατικός
Παθητική φωνή – Αόριστος
Παθητική φωνή – Αόριστος / Καταλήξεις ρημάτων
Καταλήξεις ρημάτων / Κλίση ρημάτων
Παθητική φωνή – Μελλοντας Εξακολουθητικός
Κλίση ρημάτων παθητικής φωνής
Παθητική φωνή – Παρακείμενος
Κλίση ρημάτων Παθητικής φωνής
Παθητική φωνή – Υπερσυντέλικος
Κλίση ρημάτων παθητικής φωνής/ Μετοχές
Κλίση ρημάτων παθητικής φωνής / Προσωπικές αντωνυμίες
Διαχωρισμός Ουσιαστικών από επίθετα/ Ορθογραφία λέξεων
Χ.Α./ Επίθετα
Επίθετα
Επίθετα/ Ορθογραφία/ Ενικός – πληθυντικός
Συγκριτικός βαθμός επιθέτου
Αριθμητικά / μετοχές
Αριθμητικά/ Γραμματική αναγνώριση λέξεων
Μετοχές / Αριθμητικά / Συλλαβισμός
Μετοχές / Αλφαβητική σειρά
Σύνθετες λέξεις / Αντίθετα/ Ορθογραφία λέξεων
Ορθογραφία / Γραμματική αναγνώριση λέξεων/Παραγωγή επιθέτων από ουσιαστικά
Συγκριτικός βαθμός επιθέτου
Τακτικά αριθμητικά
Αόριστος/ διαχωρισμός μετοχής – επιθέτου
Προσωπικές αντωνυμίες/ Αλφαβητική σειρά/ κλίση ρημάτων
Καταλήξεις ουσιαστικών –η ή –ι/ Γραμματική αναγνώριση λέξεων
Που- πού, πως-πώς, η-ή/ Ορθογραφία λέξεων/ Τονισμός
Γραμματική αναγνώριση λέξεων/ Μετοχή ενεργητικής φωνής
Αντίθετα/ Μετοχές ενεργητικής φωνής
Αριθμητικά
Μετοχές
Άρθρο της ή τις/ Ορθογραφία λέξεων/ Ενικός – πληθυντικός
Ορθογραφία λέξεων/ Διαχωρισμός ρημάτων – ουσιαστικών
Επιρρήματα
Επιρρήματα/ Παραγωγή επιρρημάτων από επίθετα
Επιρρήματα
Επαναληπτικές ασκήσεις Πάσχα (Γραμματική)
Συνώνυμα/ Αντίθετα
Σύνθετες Λέξεις
Αντίθετα / Κτητικές αντωνυμίες
Συνώνυμα/ Αντίθετα
Σύνθετες λέξεις
Συνώνυμα/ Μετοχές
Επίθετα/ Αντίθετα/ Ενικός – Πληθυντικός
Χ.Α./ Παραγωγή επιρρημάτων από επίθετα
Διαζευκτικό η / Καταλήξεις ρημάτων
Χρονικοί προσδιορισμοί
Επιρρήματα/ Διαλυτικά/ Διαχωρισμός σύνθετων λέξεων
Διαχωρισμός ρημάτων – ουσιαστικών/ Ορθογραφία λέξεων
Αόριστος – Παρακείμενος/ Καταλήξεις ρημάτων
Παραγωγή επιθέτων από ουσιαστικά/ Ενικός – Πληθυντικός
Ενικός – Πληθυντικός/ Γένη επιθέτου
Μετοχές/ Αόριστος
Αόριστος – Ενεστώτας
Καταλήξεις –ται, -τε
Συνώνυμα – αντίθετα/ Κλίση ρημάτων
Συνώνυμα – αντίθετα/ Κλίση ρημάτων
Που-πού, πως-πώς, η-ή/ Συλλαβισμός/ Αλφαβητική σειρά
Διαλυτικά/ Κλίση ρημάτων
Άρθρα της – τις, του – των/ Επιρρήματα/ Κλίση ρημάτων
Ορθογραφία λέξεων/ Υποκοριστικά/ Αλφαβητική σειρά
Ορθογραφία λέξεων/ Επιρρήματα
Κλίση ρημάτων
Συλλαβισμός/ Αλφαβητική σειρά
Γένη ουσιαστικών/ Ενικός – πληθυντικός
Παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά/ Αντίθετα/ Συλλαβισμός
Συλλαβισμός
Αντίθετα/ Σύνθετες λέξεις/ Ενικός – Πληθυντικός
Σταυρόλεξο1
Σταυρόλεξο2

Κατά ενότητα

Ενότητα 1:

icon Είμαι το φθινόπωρο

icon Έλα και εσύ στην παρέα μας

icon Επαναληπτικό ενότητα 1

icon Φθινόπωρο

icon Κυλιόμενο πεζοδρόμιο

icon Μαθητική ταυτότητα

icon Πώς θα ήθελα να ταξιδέψω

icon Πώς να χρησιμοποιείς το βιβλίο

Ενότητα 2:

icon Αλλαγή τόνου

Ενότητα 3:

icon Γραμματική

icon Φτιάχνω δικό μου κόμικς

icon Προετοιμασία για διαγώνισμα

Ενότητα 4:

icon Αλλάζω ιστορία

icon Λίστα σαλάτα Τάσου

icon Λίστα Τάσου

icon Οδηγίες συσκευασίας

icon Οι δώδεκα μήνες

icon Πάμε για ψώνια

icon Το δικό μου παραμύθι

icon Ψώνια

icon Ψώνια φύλλα εργασίας

Ενότητα 6:

icon Προετοιμασία για διαγώνισμα

Ενότητα 7:

icon Σαν παραμύθι 1940

icon Σειρά προτάσεις

icon Σφεντόνα (1.86 MB)

Ενότητα 8:

icon Χωχαρούπα

icon Χωχαρούπα κείμενο

icon Χωχαρούπα πινακίδα

icon Χωχαρούπα φύλλο εργασίας

Ενότητα 9:

icon Σωστό ή λάθος

Ενότητα 10:

icon Ιστορία για τσίρκο

Ενότητα 16:

icon Το νησί των συναισθημάτων

icon Το νησί των συναισθημάτων 2

Ενότητα 18:

icon Διαφήμιση

Ενότητα 20:

icon Παραδοσιακά επαγγέλματα (889.73 kB)

Πηγή:http://3dim-megar.att.sch.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *