ΥΛΙΚΟ ΑΕΕ

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση / Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα – Βασικό Πλαίσιο

 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση / Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα – Εκπαιδευτικός

Σχεδιασμός και Διαδικασίες Αξιολόγησης

 

 

Αφήστε μια απάντηση