Η συμμετοχή μας στο έργο: Κόκκινη κλωστή δεμένη ,Δεξιότητες γυρεύει.#skills – eTwinning 2021-22.

 

 

Λίγα λόγια για το eTwinning

To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Το eTwinning προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές κπλ) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχουσών Ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν σχέδια, να μοιραστούν και εν ολίγοις να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη.

Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

To πρόγραμμα του etwinning  έχει τίτλο : Κόκκινη κλωστή Δεμένη …Δεξιότητες γυρεύει.

Και είναι πλήρως εναρμονισμένο με την εισαγωγή των εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο.

Το συγκεκριμμένο πρόγραμμα το εμπνεύστηκε η Συνάδελφος Ανθή Ζήση από το 70 Νηπιαγωγείο Βέροιας η όποια είναι η ιδρύτρια του έργου με συνιδρύτρια την νηπιαγωγό Ελισάβετ Κωνσταντοπούλου από το 4ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης Αθήνα.

Η Ελισάβετ ετοίμασε και το παρακάτω βίντεο για την πρώτη  παρουσίαση του έργου στα παιδιά και την ευχαριστούμε θερμά.

https://www.youtube.com/watch?v=RqSh4M_6n-U&feature=emb_title

Λίγα λόγια για το έργο μας…

Στο έργο αυτό θα ασχοληθούμε με τα κλασικά παραμύθια, όπου οι ήρωες των παραμυθιών θα κληθούν να έρθουν πιο κοντά στην πραγματικότητα που ζούμε και να περάσουν μηνύματα οικολογικά, κοινωνικής ενσυναίσθησης κλπ και να βοηθήσουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα (συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα), δεξιότητες του νου(ρουτίνες σκέψης). Οι ήρωες των παραμυθιών θα αναθέτουν στα παιδιά κάθε φορά μια αποστολή κι αυτά θα αναζητήσουν τρόπους να ολοκληρώσουν τις αποστολές τους, αλληλεπιδρώντας με τα άλλα μέλη της ομάδας.

Το πρόγραμμά μας φιλοδοξεί να προάγει τη φιλαναγνωσία και παράλληλα την κριτική σκέψη, την ανάπτυξη της φαντασίας και την ενίσχυση γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μας.

Το έργο δίνει έμφαση σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, στην παράλληλη χρήση συμβατικών μέσων διδασκαλίας και μέσων από το χώρο των ΤΠΕ και στην χρήση ποικιλίας τεχνικών και δραστηριοτήτων όπως η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, η ενεργητική ακρόαση, ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων, η δραματοποίηση, τα παιχνίδια ρόλων, οι κατασκευές και η ζωγραφική, η δημιουργία αυτοσχέδιων ιστοριών, η εικονογράφησή τους, η δημιουργία παρουσιάσεων, η δημιουργία αφισών κλπ, επιδιώκοντας την ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή των παιδιών σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.

Στόχοι:

 •         Να αναζητήσουν μέσα από τα παραμύθια αξίες, όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανθρώπων και της φύσης, η ελευθερία κλπ
 •         Να εντοπίσουν και να κατανοήσουν την υπερβολή που υπάρχει στη σκιαγράφηση των ηρώων στα κλασικά παραμύθια,  αλλά και την παρουσίαση ζώων με ανθρώπινα χαρακτηριστικά (ανιμισμός).
 •         Να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με συνομήλικους πέρα από τα όρια του σχολείου τους με τη χρήση των ΤΠΕ.
 •         Να καλλιεργήσουν οικολογική συνείδηση.
 •         Να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι.
 •         Να χρησιμοποιούν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος.
 •         Να εισαχθούν στην αλγοριθμική και υπολογιστική σκέψη μέσα από δραστηριότητες ρομποτικής.
 •         Να γνωρίσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια για πειραματισμό και παραγωγή έργων.
 •         Να δώσουν άλλη διάσταση στα κλασικά παραμύθια τροποποιώντας τα με βάση την πραγματικότητα που βιώνουν.
 •         Να μάθουν μέσα από τα παραμύθια μαθηματικές έννοιες (αριθμούς, συμμετρία κλπ), τα χρώματα, τις ημέρες της εβδομάδας κλπ
 •         Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να μάθουν παραμυθένιες λέξεις και στα αγγλικά.

Να συλλέγουν πληροφορίες και να τις ταξινομούν.

Να διατυπώνουν ερωτήματα, τα οποία μπορούν να απαντηθούν μέσα από τη διερεύνηση δεδομένων.

 

Διαδικασία της πορείας του έργου:

Κάθε νηπιαγωγείο θα έχει ευελιξία στον τρόπο που θα επιλέξει να εργαστεί ανάλογα με την σύνθεση της ομάδας, τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις εμπειρίες τους. Το παραγόμενο υλικό (ζωγραφιές, ιστογράμματα, παρουσιάσεις, βίντεο κλπ) που θα προκύπτει στην πορεία υλοποίησης, θα αναρτάται στο twinspace του έργου έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή και ενημέρωση αλλά και ανταλλαγή ιδεών. Επιπλέον θα υπάρχει πιο άμεση τακτική επικοινωνία με προγραμματισμένες βιντεοκλήσεις στο τέλος κάθε μήνα, όπου τα νήπια θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, να προτείνουν δραστηριότητες κλπ. Επιπλέον η επικοινωνία των συνεργατών θα γίνεται και μέσα από ομάδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πιο άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Γνωριμία σχολείων και μαθητών.

Αναζήτηση τίτλου έργου (προτάσεις και ψηφοφορία)

Οι προτάσεις και η ψηφοφορία για τον τίτλο του έργου έχουν ήδη ολοκληρωθεί και είμαστε στην ευχάριστη θέση να είναι ο τίτλος του έργου η δική μας πρόταση ως Νηπιαγωγείο,το Κόκκινη κλωστή δεμένη….. Δεξιότητες γυρεύει!!!

Μπορείτε να δείτε την ψηφοφορία στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.tricider.com/brainstorming/3OFYrVLKIed?fbclid=IwAR0jozeEqiV6KLQrdTq3ysiuSc5ubM2iVord0VaTqaP7jy_X0CEQyxAEXds

 

και θα συννεχίσουμε με την δημιουργία μασκότ και λογότυπου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Γνωριμία με τα μέρη του υπολογιστή, ανίχνευση πρότερων γνώσεων, δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, έναρξη έρευνας, ασφάλεια στο διαδίκτυο, εισαγωγή στον προγραμματισμό, Ρομποτική, Συμμετοχή στην εβδομάδα κώδικα, (Δημιουργώ και Καινοτομώ, Δημιουργική σκέψη και Πρωτοβουλία)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Δικαιώματα μέσα από τα κλασικά παραμύθια(Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ: Κλιματική αλλαγή, Προστασία της φύσης, φυσικές καταστροφές (Φροντίζω το Περιβάλλον)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ: Κυκλοφοριακή αγωγή (Ζω καλύτερα – Ευ ζην)

ΙΟΥΝΙΟΣ: Αξιολόγηση και διάχυση προγράμματος.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ως τελικό προϊόν του έργου προβλέπεται η δημιουργία ενός συνεργατικού παραμυθιού από τα ίδια τα παιδιά.

Κάθε νηπιαγωγείο θα συνεχίσει την ψηφιακή ιστορία, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου και του σχολείου  και θα παρουσιαστεί στους γονείς σε ανοιχτή εκδήλωση που θα οργανωθεί για το σκοπό αυτό και να δημοσιοποιηθεί περεταίρω σε Μ.Μ.Ε και σχολικές εφημερίδες.

Επίσης, θα δημιουργηθούν συνεργατικές αφίσες, λογότυπο, παραμυθοτράγουδο και επιτραπέζια παιχνίδια με τη συμμετοχή όλων των σχολείων και τα σχολεία θα συμμετέχουν σε δράσεις ρομποτικής (code week, WRO HELLAS και δράσεις του bravo school.

 

Τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι 41 Νηπιαγωγεία από όλη την Ελλάδα και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 67.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα σχολεία στον ψηφιακό μας χάρτη.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Fnv0ssklRrAGLYhTjJn2kxUq3EcM_brk&ll=37.87831164653837%2C23.216119400000018&z=6

Στον παρακάτω σύνδεσμό μπορείτε να δείτε τις διακρίσεις μας σε προγράμματα etwiining και όχι μόνο.

Οι Διακρίσεις μας:

https://blogs.sch.gr/15nipat/category/epainoi-vraveyseis/page/2/

Όλα τα έως τώρα προγράμματα μας  διακρίθηκαν   τόσο με την Εθνική όσο και με την Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας  όσον αναφορά την τελειότητα της εργασίας μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό.

Οι έπαινοι ανήκουν στους μικρούς μας μαθητές ,στην άψογη συνεργασία με τους γονείς και το μεράκι των εκπαιδευτικών .

Ευελπιστούμε και φέτος στη συνεργασία σας, όπου χρειαστεί.

Η ενημέρωση θα γίνει μέσω του ιστολογίου μας  και με ενημερωτική επιστολή στα εμαιλ των γονέων μαζί με το έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα εκπαιδευτικά δίκτυα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, διαγωνισμούς, προγράμματα και ΜΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και για την πορεία του θα μπορείτε να μαθαίνετε μέσω του ιστολογίου του σχολείου μας,

https://blogs.sch.gr/15nipat/.

 Καλή μας αρχή!!!!

Με εκτίμηση
Το διδακτικό προσωπικό.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση