Πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών».2021

Αγαπητοί γονείς,

από την 1η Μαρτίου έως και την 31η Μαΐου 2021 στο νηπιαγωγείο μας θα κάνουν πρακτική άσκηση οι παρακάτω τελοιόφοιτοι/ες φοιτητές/ριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών:

 

  1. Γιώτα Μαραλέτου και

 

  1.  Κατερίνα Λουκά

 

Η πρακτική άσκηση των παραπάνω φοιτητριών εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» .

και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο επίκουρος καθηγητής Στελλάκης Νεκτάριος.

Οι φοιτήτριες της πρακτικής άσκησης επιλέγονται με βάση τον μέσο όρο των μαθημάτων που έχουν μέχρι το τρίτο έτος και η τελική επιλογή περιλαμβάνει τις  πρώτες αριστούχες φοιτήτριες.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης του προγράμματος ΕΣΠΑ, εκτός από τη συμμετοχή τους στις καθημερινές δραστηριότητες του κάθε τμήματος, οι φοιτήτριες  θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν  σχέδια εργασίας (project) και δραστηριότητες τόσο δια ζώσης όσο και εξαποστάσεως.

Οι ασκούμενες/οι θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τις εν ενεργεία νηπιαγωγούς, αλλά σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της τάξης έχει η αρμόδια νηπιαγωγός.

 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

και το διδακτικό προσωπικό.

Αφήστε μια απάντηση