Παραμυθένια Μαθηματικά STEM 2019.

Αγαπητοί γονείς,θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το δεύτερο eTwinning πρόγραμμα μας για την φετινή χρονιά.

‘Oπως ήδη γνωρίζεται το σχολείο μας συμμετέχει για 4η χρονιά σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning.

Το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείτε σε συνεργασία με 24 νηπιαγωγεία από όλη την Ελλάδα,και 40 εκπαιδευτικούς έχει  τίτλο «Η παρέα των ζωγράφων ,η παλέτα των χρωμάτων»

 Μετά από πρόσκληση του 15ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου συνεργαστήκαμε και δεχτήκαμε την ωραία ιδέα τους να υλοποιήσουμε κι ένα δεύτερο νέο έργο με τίτλο: Παραμυθένια Μαθηματικά –Fairytale Mathematics STEM.

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσέγγιση των Μαθηματικών του Νηπιαγωγείου μέσα από γνωστά ή μη παραμύθια και μύθους με αξιοποίηση του εξοπλισμού kids first coding-robotics ή με ανεξάρτητες δραστηριότητες.

 Παράλληλα, ενθαρρύνεται η επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία .

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 10 Νηπιαγωγεία από Ελλάδα και ένα σχολείο από Σερβία.

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

Στόχοι:

να αξιοποιούν τις δυνατότητες για αριθμητικές εφαρμογές μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους
να οικοδομούν σταδιακά την έννοια των αριθμών
να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης, και συμβολικής αναπαράστασης
να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς
να «εκτελούν» απλές μαθηματικές πράξεις
να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης
να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις
να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία

Οι στόχοι του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσα από γνωστά ή μη παραμύθια, μέσω εξοπλισμού STEM 2.0 ή με άλλες δραστηριότητες. Συνεργάτης στις ανακαλύψεις μας ο ντετέκτιβ Μύθης με βοηθό το ρομποτάκι του.

Επιλέξαμε από το διαδίκτυο 5 εικόνες ντετέκτιβ. Τα παιδιά από τα νηπιαγωγεία των ιδρυτριών του 15ο Νηπιαγωγείου Γαλατσίου και τυο 15ο Νηπιαγωγείου Πατρών ψήφισαν αυτόν που ήθελαν, πριν την έναρξη του προγράμματος για να φτιάξουμε το «σήμα» του έργου μας.

Ψηφίζοντας τις αγαπημένες μας φιγούρες ντετέκτιβ ως συνεργάτη του προγράμματος μας .

Τα αποτελέσματα περάστηκαν στο tricider.https://www.tricider.com/brainstorming/2UFSP8jXDDB

Νικητής ο ντετέκτιβ Μύθης!!!

 

 

Χρονοδιάγραμμα

Νοέμβριος 2019: Γνωριμία εταίρων, γνωριμία με υπολογιστή, ασφάλεια στο διαδίκτυο

Δεκέμβριος 2019: Έννοιες χώρου (τοποθετήσεις, προσανατολισμός, διαδρομές, τοπολογικές σχέσεις, στερεά & επίπεδα σχήματα)

Ιανουάριος 2020: Ποιοτικές σχέσεις (ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, ποιοτικές διατάξεις, διαδοχή, αντιστοιχίσεις, διάταξη ποσοτήτων)

Φεβρουάριος 2020: Ποσοτικές σχέσεις (προφορική αρίθμηση, καταμέτρηση, μέτρηση, απόλυτοι αριθμοί, τακτικοί, αναγνώριση ποσοτήτων & αριθμητικών συμβόλων, αντιστοιχίσεις ποσοτήτων-αριθμών)

Μάρτιος 2020: Μεγέθη και μετρήσεις (χώρου, χρόνου, όγκου, βάρους)

Απρίλιος 2020: Συνεργατική ιστορία με μαθηματικές έννοιες

Μάιος 2020: Συνεργατική ζωγραφική για εικονογράφηση ιστορίας, παρουσίαση, αξιολόγηση

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Κάθε μήνα οι εταίροι θα αναρτούν τις σχετικές δραστηριότητες στο twinspace για ενημέρωση και σχολιασμό των υπολοίπων. Επίσης ο κάθε συνεργάτης θα είναι ελεύθερος να επιλέξει ένα ή περισσότερα παραμύθια, όποια αυτός επιθυμεί. Δημιουργία συνεργατικής ιστορίας με μαθηματικές έννοιες και εικονογράφηση με συνεργατικές ζωγραφικές.

Καλή μας συνεργασία!!!!!!!!

Αφήστε μια απάντηση