Σχέδιο Εργασίας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας «Ήλιος, Νερό, Αέρας: οι βοηθοί μας για έναν πιο όμορφο κόσμο»2019

To σχέδιο εργασίας «Ήλιος, Νερό, Αέρας: οι βοηθοί μας για έναν πιο όμορφο κόσμο» υλοποιήθηκε από τις 

τελοιόφοιτες φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών:

 

 1. Χουρσαλά Κων/να

 

 1. Ζαχαριάδη Ηρώ 

 που εργάστηκαν με πρόγραμμα ΕΣΠΑ   στα πλαίσια του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:

Αφετηρία για την ενασχόληση με το θέμα της Φθηνής και Καθαρής Ενέργειας και συγκεκριμένα με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έγινε με την αναφορά στους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης οι οποίοι υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και αποτελούν δέσμευση για έναν καλύτερο κόσμο.

Συγκεκριμένα η παρατήρηση και η απορία κάποιων νηπίων, μια μέρα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, για «κάποιες μεγάλες μηχανές που υπάρχουν στα βουνά και έχουν φτερά τα οποία γυρίζουν γύρω – γύρω» αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη του σχεδίου εργασίας  Υπήρξε μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον να διερευνηθούν ποιες είναι οι βασικές μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, από πού τις αντλούμε και με ποιον τρόπο προστατεύουν το περιβάλλον.

ΣΤΟΧΟΙ:

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν την έννοια της ενέργειας, διάφορες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας ώστε να γίνουν σκεπτόμενοι πολίτες με γνώσεις και περιβαλλοντικές ευαισθησίες.

Ειδικότερα, οι στόχοι που θέσαμε ήταν:

 1. Να έρθουν σε επαφή με την αιολική, την ηλιακή και την υδροηλεκτρική ενέργεια μέσω της επίδειξης εποπτικού υλικού
 2. Να πειραματιστούν με τη λειτουργία του ανεμόμυλου, του νερόμυλου και των φωτοβολταϊκών συστημάτων
 3. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας
 4. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τον τρόπο παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 5. Να ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ίδιοι να εξοικονομήσουν ενέργεια
 6. Να αναπτύξουν συνεργατικές ικανότητες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

 • Επίδειξη οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, εικόνες, βιβλία πληροφοριών κ.α.)
 • Προβολή πειραμάτων
 • Μελέτη πεδίου
 • Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
 • Επίσκεψη σε εκπαιδευτικούς χώρους (κινητό κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ποικίλες ήταν οι δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε και ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

Παιδί και Γλώσσα

 • Διερεύνηση και καταγραφή προϋπάρχουσων αναπαραστάσεων των παιδιών για την ενέργεια και τις διάφορες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας
 • Δημιουργία ιστογραμμάτων για το τι ξέρουν τα παιδιά και τι θέλουν να μάθουν για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας
 • Συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριών για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας

 ( Αιολική, Ηλιακή, Υδροηλεκτρική)

Παιδί και Μαθηματικά

 • Παιχνίδια σειροθέτησης και απαρίθμησης για την εξέλιξη της Αιολικής Ενέργειας

Παιδί και Περιβάλλον (Φυσικό – Ανθρωπογενές)

 • Πειράματα με το νερόμυλο, τον ανεμόμυλο και τα φωτοβολταϊκά
 • Ενημέρωση για τους τρόπους παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Επίσκεψη στο Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Παλιό Λιμάνι της Πάτρας και ενημέρωση για την ηλιακή ενέργεια

Παιδί και Δημιουργία – Έκφραση

 • Κατασκευή ανεμόμυλου
 • Ζωγραφική και σύνθεση βιβλίου με τη λειτουργία του νερόμυλου
 • Δημιουργία της «γωνιάς των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας»

Παιδί και Πληροφορική

 • Παρακολούθηση βίντεο για την κατασκευή ανεμογεννητριών και τη λειτουργία του νερόμυλου
 • Επίδειξη εποπτικού υλικού για τον Ήλιο και την προσφορά του στις ανθρώπινες δραστηριότητες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Αξιολογώντας το πρόγραμμα θεωρούμε πως τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τις βασικές μορφές της ανανεώσιμης ενέργειας και απέκτησαν βαθύτερες γνώσεις για τις μορφές αυτές και τη λειτουργία τους. Μάλιστα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πειράματα και βιωματικά παιχνίδια για το πώς κινούνται διάφορες μηχανές με τον ήλιο, το νερό και τον αέρα.

Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών εξασφαλίστηκε με την σωστή οργάνωση του υλικού, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων που κέντριζαν και κρατούσαν αμείωτη την προσοχή τους. Ακόμα, για την ανακεφαλαίωση του σχεδίου εργασίας πραγματοποιήθηκε μια δραστηριότητα ολοκλήρωσης με ένα παιχνίδι ερωτήσεων(κουίζ) που απευθυνόταν στο παιδιά και αφορούσε και τις 3 μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στο παιχνίδι αυτό και κατάφεραν να εμπεδώσουν όλα όσα είχαν μάθει για το θέμα αυτό.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις υπεύθυνες νηπιαγωγούς των δύο τμημάτων για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση του προγράμματός μας και τη συνεργασία τους σε αυτό.

 

 

Αφήστε μια απάντηση