Εγγραφές νηπίων-προνηπίων σχολ. έτους 2018-2019

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας σας ανακοινώνουμε,

ότι οι εγγραφές για τα Νήπια – Προνήπια , σχολικού έτους  2018-19 θα ξεκινήσουν:

 την 2η Μαΐου   και θα διαρκέσουν ως   και την 18η Μαΐου.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5/2018 {ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ}

Το δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Νήπια :  Όσα γεννήθηκαν το έτος 2013

Προνήπια : Όσα γεννήθηκαν το έτος 2014

        Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή)   Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι
  3. Λογαριασμός  ΔΕΚΟ ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας του ενός απ’ τους γονείς
  5. Πιστοποιητικό γέννησης (εφόσον υπάρχει)το  οποίο αναζητείται από το Νηπιαγωγείο
  6. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση(δίνονται στο Νηπιαγωγείο)

v Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών: πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο

Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας για το ολοήμερο πρόγραμμα

Ώρες εγγραφής :  2η Μαΐου – 18η Μαΐου   :    12:0013:00

                               Τηλέφωνα για πληροφορίες :   2610222366

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (13.00-16.00) δύνανται να εγγράφονται:

α) τα νήπια/προνήπια των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

β) τα νήπια/προνήπια των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

γ) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Τα όρια της περιφέρειας των σχολείων μας:

1.κορίνθου ζυγοί από 96-244
2. Κανακάρη: από Γκότση έως Καρόλου ζυγοί μέχρι 32, μονοί 212
3. Καρόλου Ζυγοί από 16-50 (πάνω από Ρήγα Φερραίου)
4. Αλσυλλίου 1-15 η κάτω πλευρά και 2-16 η πάνω.
5.Αλαμάνας όλη
6. Βαλτετσίου όλη
7. Γκότση από Ρήγα Φερραίου μέχρι Κανακάρη
8.Σατωβριάνδου από Ρήγα Φερραίου έως Κορίνθου (14-16  19-34 κ/59Α)
9.Πουκεβίλ (ανάμεσα Ρήγα Φερραίου και Κορίνθου)
10. Ζαϊμη (ανάμεσα Ρήγα Φερραίου και Κορίνθου)
11. Αράτου: Όλοι οι ζυγοί μέχρι και 16, μονοί από 15-33
12. Ρήγα Φερραίου: ζυγοί από 38-98-100, μονοί μέχρι και 99 (Γεροκωστοπούλου)
13.Κολοκοτρώνη: Από την αρχή μέχρι 36-38 και μονοί μέχρι 25.
14. Αγίου Νικολάου: από αρχή μέχρι 45 (μονοί) και μέχρι 36 (ζυγοί)
15.Ερμού από αρχή μέχρι 63  και ζυγοί 56-58
16. Μαιζώνος από 1, 2 μέχρι 121 και 88
17.Γεροκωστοπούλου από αρχή μέχρι 21
18. Πλατεία Γεωργίου 11-21

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Παγανιά Γεωργία.

 

Αφήστε μια απάντηση