Άρθρα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε  &  Δ. Ε.  ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διεύθυνση: Ανθούπολη , 264 43 Πάτρα
Τηλέφωνο
: 2610-420 860
FAX: 2610-451 583
e-mail:  mail@15gym-patras.ach.sch.gr

Πληροφορίες
:

Πάτρα, 7/12/2012

Αριθ. Πρωτ:605

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδακτικής επίσκεψης στο Αίγιο»

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου στις 15/1/2013 και ώρα 8.30 έως 2.00 μ.μ. Στην  επίσκεψη θα συμμετέχουν περίπου 65 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί.

Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ.λ.π.)

Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Υ.Α. 129287/Γ2/2011.

Τα λεωφορεία θα κινούνται σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και βάσει του προγράμματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 12.00, στο Γραφείο της Διευθύντριας, κλειστές προσφορές, όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της μετακίνησης για δύο περιπτώσεις:

α) μετακίνηση 57 ατόμων συνολικά και

β) μετακίνηση 69 ατόμων συνολικά.

Η Διευθύντρια

Αγγελική Γαριού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ   Δ/ΝΣΗ   Π. Ε  &  Δ. Ε.  ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν.   ΑΧΑΪΑΣ

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διεύθυνση: Ανθούπολη , 264 43 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610-420 860

FAX: 2610-451 583

e-mail:  mail@15gym-patras.ach.sch.gr

Πληροφορίες:

Πάτρα, 7/12/2012

Αριθ. Πρωτ:604

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδακτικής επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει δύο διδακτικές επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών στις 16/1/2013 και 23/1/2013 και ώρα 9.30 έως 1.30 μ.μ. Σε κάθε επίσκεψη θα συμμετέχουν περίπου 35 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί.

Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ.λ.π.)

Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Υ.Α. 129287/Γ2/2011.

Τα λεωφορεία θα κινούνται σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και βάσει του προγράμματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την Τετάρτη 12/12/2012 και ώρα 12.00, στο Γραφείο της Διευθύντριας, κλειστές προσφορές όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της μετακίνησης.

Η Διευθύντρια

Αγγελική Γαριού