Μαρ 17
13

Ενημέρωση για τις δυνατότητες των μαθητών μετά το Γυμνάσιο

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη, 16/3/2017, θα πραγματοποιηθεί στη αίθουσα του διαδραστικού (2ος όροφος) ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες των μαθητών μετά το Γυμνάσιο με θέμα:

«Η Επαγγελματική Εκπαίδευση»

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Γ3: 3η ώρα 10.00-10.45

Γ4: 4η ώρα 10.55-11.40

Γ2: 5η ώρα 11.50-12.35

Γ1: 6η ώρα 12.40-13.20

Μπορούν να παρίστανται και ενδιαφερόμενοι γονείς (ανά τμήμα).Δεν επιτρέπονται σχόλια.