Μascil


mascil_Logo_RGBΤο MaScIL ειναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προωθεί τη διερευνητική μάθηση σε συνδυασμό με τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες στο πλαίσιο της προσομοίωσης χώρων εργασίας. Εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά το σχολικό έτος 2014-15 από τους κ.Αρλαπάνο (Πε0404) και κ.Γρηγορόπουλο (ΠΕ0401) στα Μαθηματικά, τη Βιολογία και τη Φυσική.

Μαθηματικά Α’: Ανάλογα ποσά (λογιστική και επιχειρηματικό πλάνο σε εργοστάσιο), Μεσοκάθετος (χωροταξία ξενοδοχειακής μονάδας) (υπ.καθηγητής κ. Αρλαπάνος)

Φυσική Γ’: Οικιακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση (υπ.καθηγητής κ. Γρηγορόπουλος)

Βιολογία Γ’: Μοριακή Βιολογία και προγεννητικός έλεγχος (υπ.καθηγητής κ. Αρλαπάνος)