Οικιακή Οικονομία


Εργασίες 2016-17

Εργασίες των μαθητών της Α΄στις διδακτικές ενότητες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας «Κοινωνικός Περίγυρος» και «Επικοινωνία – Διαφήμιση»

 

Εργασίες μαθητών και μαθητριών της Α τάξης του 15ου Γυμνασίου 2016-17. Υπεύθυνη καθηγήτρια κα Ασπόστου Αικατερίνη, οικιακής οικονομίας.

 

Εργασίες 2015-16

Διαφημίσεις

Εργασίες μαθητών και μαθητριών της Α τάξης του 15ου Γυμνασίου 2015-16. Υπεύθυνη καθηγήτρια κα Ασπόστου Αικατερίνη, οικιακής οικονομίας.

 

Διατροφή