Σελιδάρες!


1 – Το 4θέσιο δημοτικό σχολείο Φουρφουρά στην Κρήτη είναι πλέον πασίγνωστο για τις πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας και τη συνολική παιδαγωγική του φιλοσοφία. Γνωρίστε το: https://fourfourasweb.wordpress.com/

foyrfoyra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Στέγη Προφορικότητας και Παράδοσης (Στέ.Π.Π.α) “Μυθολόγιο”

Το Μυθολόγιο είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που έχει στόχο να δημιουργεί τις συνθήκες και τον “κοινό τόπο”, όπου μπορεί να ανθεί, να ενισχύεται και να υποστηρίζεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, μέσω του προφορικού λόγου.

https://mythologion.wordpress.com/