Για ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Εδώ παρατίθενται και αναπτύσσονται διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται ή εφαρμόστηκαν από το προσωπικό του σχολείου μας.

Σε κάποια έκταση αξίζει να συμπεριληφθούν ορισμένες δράσεις που κινούνται έξω από τα επιμέρους αναλύτικά προγράμματα αλλά αποτελούν προτάσεις προς τους συναδέλφους.