Εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη

Σας ενημερώνουμε ότι για το διδακτικό έτος 2021-22 οι εγγραφές της Α΄ τάξης θα γίνονται από την Δευτέρα 1/03/2021 έως και την Παρασκευή 19/03/2021 στο χώρο του σχολείου μας.

  1. Αίτηση εγγραφής(δίνεται από το Διευθυντή του Σχολείου )
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

(τελευταίου τριμήνου). Τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους Διευθυντές

  1. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού. Σ’ αυτό ελέγχονται τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι εντεταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών .
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Δημοτικού Σχολείου (Α.Δ.Υ.Μ.)(δίνεται από το Διευθυντή του Σχολείου και ισχύει για τρία χρόνια).
  3. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας(απόδειξη ΔΕΗ,ΔΕΥΑΜΒ κτλ)
  4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
  5. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση
    Φοίτησης»

2.Tο Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων
(15 Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής
του μαθητή.

  1. Αίτηση για το Ολοήμερο (Δίνεται στους γονείς από το διευθυντή του Σχολείου)

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται θα τα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους

αιτηση εγγραφής α δημοτικού

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

αίτηση ολοημέρου

Αφήστε μια απάντηση