Επικοινωνία

15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΜΜ. ΠΑΠΑ 9, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ. 71305

Τηλέφωνο: 2810 252903, 2810 256095
Φαξ: 2810 370793

e-mail: mail@15dim-irakl.ira.sch.gr