Έλεγχος των self tests μέσα στις τάξεις

Προς αποφυγή του συγχρωτισμού ενηλίκων και μαθητών ο έλεγχος των self tests θα γίνεται στην τάξη από τον διδάσκοντα την 1η ώρα.Οι πρώτες ημέρες εφαρμογής εξυπηρέτησαν την εξοικείωση με τη διαδικασία.Σύμφωνα με την οδηγία του του ΕΟΔΥ ο έλεγχος γίνεται στις τάξεις. Παρακαλούμε φροντίστε να έχουν τα παιδιά το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αφήστε μια απάντηση