Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2023-2024

Screenshot 9

Στο έγγραφο που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας που ισχύει για το Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-2024 και έχει εγκριθεί από την Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων.

Screenshot 9Λήψη αρχείου