Παιδική Helmepa 2022-2023

Screenshot 49

Δείτε συνοπτικά τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο νηπιαγωγείο μας στο πλαίσιο συμμετοχής μας στο πρόγραμμα της Παιδικής Helmepa για το σχολικό έτος 2022-2023!Λήψη αρχείου