Χειμωνιάτικα ρούχα

Περιμένοντας το χιόνι φτιάξαμε ζεστά ρούχα ακολουθώντας ένα μοτίβο.

.jpg

Φτιάχνουμε τον εννοιολογικό χάρτη του Χειμώνα με την εφαρμογή coggle.

winter season background free vector