Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας

Όλη τη σχολική χρονιά οργανώνονται δραστηριότητες για την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα και η καλή επικοινωνία.  Περισσότερες φωτογραφίες εδώ.20211018 100408 20211018 10052620211108 09195020211102 09111220211105 115337