Ένα παραμύθι για τον σκίουρο και τους συγκάτοικούς του στο δέντρο, από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Ένα παραμύθι που αναδεικνύει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που συνδέουν όλους τους ‘κατοίκους’ ενός δέντρου, και σε προβολή, όλους τους κατοίκους του ‘δέντρου της Γης’.

Ο σκίουρος και οι συγκάτοικοί του

Το παραμύθι αυτό είναι τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος “Τα Μυστικά του Δάσους”. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Όλο το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Καστοριάς που περιλαμβάνει Οδηγό του εκπαιδευτικού με πλήρη περιγραφή δραστηριοτήτων, 30 φύλλα εργασίας και το ως άνω παραμύθι, θα το βρείτε στο

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/secrets_forest/contents.htm