Εμπνευσμένα από τα νούφαρα του Μονέ τα παιδιά έκαναν τα δικά τους έργα. Η αίθουσα πλημμύρισε με χρώμα!