Η τέχνη ανοίγει δρόμους εκεί όπου βλέπουμε αδιέξοδα, βλέπει χρώματα στην γκρίζα πόλη, ανοίγει περάσματα στους τοίχους.

Όταν ο δρόμος της τέχνης γίνεται τέχνη του δρόμου, εμείς βαδίζουμε στα ίχνη του…

Πηγή: Street Art Utopia

http://www.streetartutopia.com/?p=1793