Παγκόσμια Ημέρα Θέατρου στην Εκπαίδευση

 

Από το 2008 ο Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση IDEA (International Drama/Theatre & Education Association) έχει ορίσει την 27η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση (IDEA Day) και καλεί τα μέλη του αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται με το θέατρο, το εκπαιδευτικό δράμα, το θεατρικό παιγνίδι σε οποιαδήποτε διαδικασία τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης να το γιορτάζουν με εκδηλώσεις, παραστάσεις, επιμορφωτικές συναντήσεις, παρεμβάσεις σε σχολεία κάθε βαθμίδας κά..

Στην Ελλάδα τις κεντρικές εκδηλώσεις συντονίζει και προωθεί το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (τακτικό μέλος του IDEA και από τους πρωτεργάτες της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας). Στο «χρήσιμο υλικό» της ιστοσελίδας μας υπάρχουν προτάσεις και ιδέες για αναλογες εκδηλώσεις.

Στην Ελλάδα η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση-27 Νοεμβρίου είναι από το 2008 η συνέχεια και εξέλιξη της ετήσιας ημερίδας «Μπροστά στις Νέες Προκλήσεις» που από το 1999  οργάνωνε το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση κάθε Φθινόπωρο καθώς και της «Ημέρας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση» που γίορταζε στις 28/3 από το 2005 μέχρι και το 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην Ημέρα του Θεάτρου στην Εκπαίδευση μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

http://www.idea-org.net/en/ [η σελίδα του IDEA]

http://www.theatroedu.gr/el-gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE.aspx [η σελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση]

http://www.pesyth.gr/index.asp  [η σελίδα του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων] πηγή: http://theatroedu.gr/