Το σχολείο δεν θα λειτουργήσει την Τρίτη 12-11-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 12-11-2019 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό λόγω Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε.
Καρδίτσας «Νικ. Πλαστήρας».

Έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από την υπηρεσία για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών .