Κανόνες κολύμβησης

Το μάθημα της κολύμβησης εντάχθηκε στη Φυσική Αγωγή με την

Αρ. Πρωτ.:188128/Δ5 2/11/2017 Υπουργική απόφαση.
Η διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης γίνεται στους μαθητές της Γ΄τάξης και όπου δύναται στους μαθητές της Δ΄τάξης.

Διαβάστε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για το μάθημα της κολύμβησης.

Γενικοί κανόνες κολύμβησης