Ατομικό Δελτίο Υγείας

Παρακαλούνται όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Δ΄ Τάξης του Δημοτικού, όπως προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥ) το συντομότερο δυνατό.