Ημέρα κατά της βίας

Μια δράση για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην έννοια της απο-δοχής του άλλου και της από-ρριψης της βίας .Λήψη αρχείου

20220310 184119

20220310 183414   

20220310 182434