Φωτογραφικό Υλικό

O Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου μας, στα πλαίσια δράσεων με αφορμή το γιορτασμό των 80 χρόνων του σχολείου από την ίδρυσή του, αποφάσισε τον επιχρωματισμό του.

Το μήνυμα είναι σαφές. Θέλουμε με τη δράση αυτή να εκδηλώσουμε την απαίτησή μας για τη διατήρηση ενός μνημείου του σύγχρονου πολιτισμού και να επιτονίσουμε στην πολιτεία την υποχρέωσή της για τη συντήρησή του και τη φύλαξή του. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την πολιτεία και να καλύψουμε τα κενά των υποχρεώσεών της, αλλά να της υπενθυμίσουμε την υποχρέωσή της και στο βαθμό που πράγματι υπάρχουν δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης να δώσουμε το μήνυμα μιας συλλογικής προσπάθειας και ενότητας.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν αρκετοί. Το αποτέλεσμα φαίνεται από τη σύγκριση των φωτογραφιών.