Μαθητικό Δυναμικό

Σχολικός έτος 2023-2024

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α1
Α2
Β1
Β2
Γ1
Γ2
Δ1
Δ2
Ε1
Ε2
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΥΝΟΛΟ